Reference

REFERENC LISTA

PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING " BEOGRAD BIRO " MLADENOVAC


1. STAMBENI OBJEKTI ZAJEDNIČKOG STANOVANJA
a.  Izvedni stambeni objekti zajedničkog stanovanja u Mladenovcu, u " tunelskoj" tehnoiogiji građenja sa oko 800 stanova, skloništima, parternim uređenjem i sinhron planovima i to:

 • Stambeno naselje " 25 Maj" sa 400 stanova projektovano od 1978.g.
 • Stambeno naselje " Igmanska ulica " sa 64 stanova, projektovano 198O.g.
 • Stambeno naselje " Petar Drapšin " sa 64 stanova , projektovano 198O.g.
 • Stambeno naselje " Centar" sa 160 stanova, projektovano 1986.g.
 • Stambeno naselje " Opštinska kolonija " sa 128 stanova,
 • Stambena zgrada u Mladenovcu sa 40 stanova , projektovana 1988.g.
 • Stambena zgrada"Opštinska kolonija " sa 36 stanova , 2313 m2 projektovana 2007.g.

b.  STAMBENE ZGRADE ZAJEDNIČKOG STANOVANJA U MASIVNOJ AB KONSTRUKCIJI

 • Naselje " Gaj 1" i" Gaj 2" u Obrenovcu sa 66 stanova, projektovaano 1985.g.
 • Stambeno naselje " Atenica" u Čačku sa 60 stanova, projektovano 1986.g.
 • Stambeno " Žadino voće" u Mladenovcu sa 40 stanova, projektovano 199O.g.
 • Stambena zgrada za " Minel" u Mladenovcu sa 24 stana, projektovano 1996.g.
 • Stambene zgrade u naselju " Petar Drapšin " u Mladenovcu sa 24 stana, projektovano 1998.g.
 • Tri stambene zgrade u Tozinom voću" u Mladenovcu sa po 14 (42 stana) projektovano 2001 .g.
 • Stambena zgrada sa 24 stana ( oko 3000 m2) u Velikoj Plani, projektovano 2002.g.

2. INDUSTRIJSKI OBJEKTI

 • " Progres" Mladenovac, fabrika sa skloništem i parternim uređenjem, projektovano 1983.g.
 • " Keramika " Mladenovac," Pogon pločica ", rekonstrukcija " Pogona cevi" i projekat stare " Sanitarne", postrojenje za hemijsku pripremu vode , projektovano 1989.g.
 • " Jugoazbest" Mladenovac, Magacin gotovih proizvoda i rekonstrukcija stare " Tkačnice", poslovna zgrada sa prodavnicom i bankom
 • " Petar Drapšin " Mladenovac, livnica bronze i livnica pod visokim pritiskom, centralna kotlarnica, fabrika u Žabarima, projektovano 1989.g.
 • " Razvitak" Mladenovac, II faza fabrike kožne galanterije, projektovano 1981 .g.
 • BPK-a Beograd, Belionica i marcerizacija, projektovano 1988.g.
 • REIK " Kolubara " Lazarevac, Rekonstrukcija livnice u pesku i kranskih staza, dogradnja pogona " Metal", otvorena skladišta sa oko 6000 m2 pokrivena kranovima nosivosti 25 i 40 t, rekonstrukcija fabrike " Gas-beton "," Peskarnica" - postrojenje i objekti, hala za rezanje valjanih i šipkastih materijala, projektovano 1982.g.
 • Projektovanje izmene namene i projektovanje novih objekata kompleksa u Junkovcu, projektovano 1987.g.
 • Industrijska hala El VF TEL- SIMENS u Zemunu, 8 rekonstrukcija),projektovano 1991.g.
 • Separacija kamena " Lipovac" Topola , projektovano 1985.g.
 • Rekonstrukcija stare " Kovačnice" RMK " Smederevo" sa temeljenjem opreme .projektovano 1989.g.
 • Poslovni proizvodni objekat u Baćevcu oko 1800 m2 , projektovano 1995.g.
 • Autobuska stanica - prigradski saobraćaj" Lasta" u Mladenovcu,projektovano 1988.g.
 • Fabrički kompleks " Most" u Barajevu, projektovano 1996.g.
 • Farmaceutski pogon u Barajevu " UFAR", oko 1000 m2, projektovano 2002.g.
 • Poslovno proiztvodni objekat za " Sever-elektrd" u Mladenovcu, oko 2700 m2 .projektovano 1996.g.
 • Proizvodni kompleks u Vodnju " PET-ambalaže" 1500 m2, projektovano 1998.g.
  Napomena: svi kompleksi u krugu fabrike su projektovani sa parternim uređenjem
 • Magacin sa kancelarijskim prostorm u Vlaškoj 2600 m2 .projektovano 2007.god.

3.  ZDRAVSTVENI OBJEKTI

 • Zavod za mediscinu rada i rehabilitaciju " Selters" ,u Mladenovcu oko 6000 m2,projektovano 1986.g
 • Dom zdravlja u Mladenovcu, oko 4000 m2 , projektovano 1984.g.
 • Dom zdravlja u Bugojnu
 • Regionalni Medicinski centar" 25. Juli" u Doboju, projektovano 198O.g.
 • Banjsko lečilište " Bukovička banja" u Aranđelovcu sanacija i dogradnja,projektovano 1988.g.
 • Rekonstrukcija instituta " Torlak" u Beogradu, projektovano 1989.g.

Posebno su značajni projekti instalacija u zdravstvenim objektima i to:

 • Instalacije odeljenja intenzivne nege bolnice u B. Gradiški
 • Instalacije odeljenja intenzivne nege bolnice u Kikindi
 • Rekonstrukcija elektro mreže u bolnicci " dr. Laaza Lazarević" u Beogradu
 • Rekonstrukcija elektro mreže u I hirurškoj klinici u Beogradu

4.  ŠKOLSKI OBJEKTI

 • Obrazovni centar" Laza Stojković" u Svilajncu, projektovano 1982.g.
 • Obrazovni centar pokrajinskog SUP-a u Vučitrnu, projektovano 1983.g.
 • Obrazovni centar" Veljko Vlahović" u Mladenovcu, projektovano 1985.g.
 • Osnovna škola " K. đukić" u Mladenovcu, II faza,projektovano 1985.g.
 • Oosnovna škola u Velkoj Krssni, projektovana 199O.g.
 • Osnovnaa škola u Jagnjilu, projektovana 1989.g.
 • Nadgradnja OS " Živomir Savković" u Kovačevcu, projektovana 1996.g.
 • Dogradnja " Gimnazije" u Mladenovcu oko 1500 m2, projektovana 1991 .g.
 • Dogradnja " Gimnazije" u Mladenovcu oko 1200 m2, projektovana 2003.g.
 • Dogradnja i adaptacija fiskulturne sale OŠ" Janko Katić" Rogača 518,40 m2 .projektovana 2007.g.

5.  UGOSTITELJSKI OBJEKTI

 • Motel" Lasta" u Malom Požarevcu, projektovano 1981.g.
 • Adaptacija vile " Šumadija" na Oplencu, za potrebe SIV-a , projektovana 198O.g.
 • Motel u Doboju, projektovan 1977.g.
 • Reprezentativni objekti specijalne namene pokrajinskog SUP-a Brezovica na Šari,
  projektovano 1987.g.
 • Restoran sa kuhinjom za 6000 obroka dnevno u Vreocima, projektovano 1988.g.
 • Restoran sa upravnom zgradom i dvonamenskim skloništem " Petar Drapšin " u Mladenovcu, projektovano 1987.g.

6.  OSTALI OBJEKTI

 • ATC kapaciteta 20000 brojeva u Mladenovcu, projektovano 1984.g.
 • Robna kuća u Sopotu, projektovana 198O.g.
 • Reprezentativni objekat" Kosovo trans" u Prištini, projektovano 1981.g.
 • Sportski centar u Modriči, projektovan 1972.g.
 • Sportskaa dvorana u Paraćinu, projektovana 1987.g.
 • Sportska dvorana u Svilajncu, projektovana 1984.g.
 • Džudo sala u Vučitrnu, projektovana 1981 .g.
 • Zanatski centar u Mladenovcu od 6000 m2, projektovan 1991.g.
 • Pumpna stanica naftinih derivata " Selters" u Mladenovcu, projektovana 199O.g.
 • Dve pumpne stanice naftinih derivata u Širokoj Rijeci, Krstinja R. Srpska Krajina,
  projektovano 1993.g.
 • Poslovno-sportski centar" Morava" Velika Plana, projektovano 1992.g.
 • Robna kuća " GROSS- MARKET" Podgorica, projektovana 1994.g.
 • Dogradnja sportske dvorane u Kostolcu, projektovana 1996.g.
 • Stambeno-poslovni objekat od 3000 m2 ( Pupović), projektovano 1996g.
 • Upravna zgrada " Elektrošumadija" u Mladenovcu, projektovano 1996g.
 • Poslovni centar u Beogradu od 1500 m2, projektovano 2002.g.

7.  PROJEKTI IZ OBLASTI POSEBNIH SPECIJALNOSTTI

 • Signalno signalna i TT postrojenja železničke stanice Niš i Mala Krsna
 • Elektroinstalacije " Toplana" u Zagrebu
 • Elektroinstalacije dimnjaka " Oslomej" u Kučevu
 • Elektroinstalacije naftnog tornja u Kuvajtu
 • Objekti vodosnabdevanja " Balad" u Iraku, 1978.g.
 • Termotehničke i eelektro instalacije preseraja u fabrici vagona u Kraljevu
 • RMK Zenica- elektromotorni pogon sistema višećelijskih hladnjača
 • MK " Smederevo" projekat grejača za topljenje olova pri visokoj peći
 • Temeljenje najsloženijih mašina i uređaja, borverka, strugova, karusela i presa sa najstrožim
  uslovima sleganja i oscilacija, 1985-1987.g.
 • Projekti oko 15 skloništa osnovne zaštite u Mladenovcu, 1975-1986.g.

8. URBANISTICKO PLANIRANJE

 • Detaljni urbanisticki plan naselja " Opštinska kolonija" u Mladenovcu , projektovano 1991 .g.
 • Urbanisticki projekat naselja " Gaj 2" Obrenovac, projektovana 1985.g.
 • Detaljni urbanisticki plan centralne zone Mladenovac (Kralja Petra I, Mome Stevanovića,
  Janka Katića ), projektovano 1992-1995g.
 • Urbanisticki projekat naselja " Atenica" Čačak, projektovano 1982.g.

* Uslovi za uređenje prostora:

 • Kompleks Apatinske pivare u Mladenovcu, projektovano 1992.g.
 • Pijačni kompleks " Petar Drapšin" u Mladenovcu , projektovan 1991.g.
 • Poslovni objekat" Carinarnica " na Zemunskonn keju, projektovana 1993.g.
 • Proizvodni kompleks za preduzeće " Most" u Barajevu, projektovano 1997.g.
 • Proizvodni kompleks za proizvodnju " PET" ambalaže u Vrcinu, projektovano 1998.g.
 • Urbanisticki projekat za preduzeće GVS u Leštanima, projektovano 1997.g.
 • Urbanisticki projekat za preduzeće " Dedal" u Leštanima, projektovano 2003.g.
 • Urbanisticki projekat za benzinske pumpe na autoputu Beograd-Niš kod Vrčina,
  projektovano 2003.g.
 • Urbanisticki projekat za " UFAR" u Barajevu, projektovano 2001 .g.

Za " Beograd biro "
dipl. inž. arh. Svetozar Marković